Hoàn thiện công tác hoạch định nhân lực tại bộ phận nhà hàng của khách sạn Novotel Suites HaNoi, Hà Nội

Xem mô tả

13

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Đỗ, Ngọc Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn