Nâng cao hiệu quả kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Hemisphere của Khách sạn Sheraton Hanoi, Hà Nội

Xem mô tả

15

Xem & Tải

13

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Trần, Thị Vân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn