Phát triển truyền thông thương hiệu OneS Media của Công Ty cổ phần kinh doanh Thương Mại Điện Tử VNE trên môi trường số

Xem mô tả

29

Xem & Tải

19

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Phương Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập