Nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Hồ, Kim Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

669729b0-7e2a-4b37-a0d8-05afc4c68cb5.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 260.76 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0