Phát triển hoạt động kinh doanh ăn uống tại khách sạn Sheraton Ha Noi, công ty liên doanh TNHH Berjaya - Hồ Tây, Hà Nội

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phạm, Thị Chi Phương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn