Ảnh hưởng của yếu tố quản trị công ty và tài chính đến mức độ minh bạch và công bố thông tin của công ty: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Lê, Xuân Thái
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

68d4776b-065b-41e5-b7d5-6ce082a149b6.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 193.42 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 0