Ứng dụng thẻ điểm quản trị công ty trong đánh giá công ty cổ phần có vốn nhà nước, nghiên cứu trường hợp tại Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 4

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Lưu, Thị Minh Ngọ
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin

7f98efa7-9cdc-41fd-b8a8-bb0148dba8fd.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 789.12 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 5 Lượt tải: 0