Phát triển chính sách xúc tiến thương mại cho dịch vụ vận tải đường biển của công ty Cổ phần Dịch vụ Lô-gi-stic Đại Cồ Việt tại thị trường miền Bắc

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Vũ, Thị Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập