Phân tích quan hệ giữa các yếu tố đầu vào tới năng suất đầu ra của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch lữ hành tại Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

7

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Hoàng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

25c3e525-d960-410f-98c2-60bab767f332.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 129.26 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 2 Lượt tải: 1