Phát triển chính sách xúc tiến thương mại cho dòng sản phẩm đai chườm vi sóng của công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Sen Capital trên thị trường Hà Nội

Xem mô tả

45

Xem & Tải

36

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đàm, Thị Khánh Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập