Tác động của các biện pháp kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường EU

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

16

Xem & Tải

13

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Lê, Thị Việt Nga
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin

61a100c5-632b-417a-9be9-eca927e54135.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 822.96 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 13 Lượt tải: 0