Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - Tiếp cận từ đánh giá của người nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

11

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Lê, Hà Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

6e7be635-ca3e-465f-b6a7-4e037aff83a4.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 2.77 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 3 Lượt tải: 2