PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trịnh, Thúy Oanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập