Nâng cao hiệu quả kinh doanh ăn uống tại Khách sạn H Tower - Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Xem mô tả

4

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hà, Diệu Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn