Covid-19 có ảnh hưởng đến phương thức thanh toán của khách hàng? bằng chứng từ Cần Thơ, Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Hồ, Hữu Phương Chi
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

3e366aea-d504-484b-8bc1-3407f7d370bb.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 1.21 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0