Giải pháp hoàn thiện marketing nội bộ của khách sạn Wyndham Legend Hạ Long

Xem mô tả

29

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn