Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Oven D'or của khách sạn Sheraton HaNoi, Hà Nội

Xem mô tả

9

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Trần, Thị Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn