Hoàn thiện tổ chức đào tạo nhân lực tại Khách sạn Nghĩa Lộ, Công ty Cổ phần Kim Thành, Yên Bái

Xem mô tả

95

Xem & Tải

62

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Ngọc Mai
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn