Hoàn thiện kế hoạch tổ chức sự kiện tiệc cưới tại khách sạn Sheraton Hà Nội

Xem mô tả

42

Xem & Tải

32

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Triệu, Thị Hồng Gấm
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn