Mối quan hệ giữa suất sinh lợi, độ biến thiên và khối lượng giao dịch tại thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Lê, Đình Nghi
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin
200

71b1926c-0ee5-44f1-9846-2916570ca876.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 209.75 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 0