Hoàn thiện quản trị tác nghiệp tại bộ phận bar của khách sạn The Vissai Ninh Bình

Xem mô tả

47

Xem & Tải

32

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Ngô, Khánh Hòa
Nhà xuất bản
Nxb. Hà Nội
Trích dẫn