Phát triển chính sách xúc tiến thương mại cho sản phẩm Smarthome của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sunshine Tech trên thị trường Hà Nội

Xem mô tả

51

Xem & Tải

24

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đặng, Thị Thủy Tiên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập