Phát triển hoạt động kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Cool Cats Jazz Club của khách sạn JW Marriott Hà Nội

Xem mô tả

10

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trịnh, Thị Thu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn