Hoàn thiện chiến lược truyền thông thương hiệu cho sản phẩm rượu vang nhập khẩu của công ty TNHH Thương mại dịch vụ quốc tế Cao Minh

Xem mô tả

45

Xem & Tải

19

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Minh Phương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập