Tác động của chiến lược cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Hoàng Việt
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

995eb36e-ee3c-44df-87d3-1c805cff14c8.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 167.83 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 2 Lượt tải: 0