Phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Cổ phần Thương mại DTH Việt Nam

Xem mô tả

15

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập