HOÀN THIỆN MARKETING NỘI BỘ TẠI KHÁCH SẠN LOTTE HÀ NỘI

Xem mô tả

16

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Bùi, Thị Uyên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn