GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG GÓI DỊCH VỤ HEADHUNT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCV VIỆT NAM

Xem mô tả

82

Xem & Tải

87

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Thị Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập