An Empirical Study of Top Management Characteristics and Entrepreneurship on Firms Competence and Performance

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

13

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Hsin-Kuang Chi
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin
200

1b60b929-e5e3-4ad2-95e0-7ba9aed2e0a1.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 1.01 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 4 Lượt tải: 3