Hoàn thiện tổ chức đãi ngộ nhân lực tại Khách sạn Sunflower, Quảng Ninh

Xem mô tả

3

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Thị Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn