Hoàn thiện quản trị chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần đầu tư dịch vụ du lịch Việt Nam, Hà Nội

Xem mô tả

5

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Trần, Thị Hiền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn