Hoàn thiện các điểm tiếp xúc thương hiệu trên môi trường số của công ty TNHH Phát triển Tài sản Trí tuệ Việt

Xem mô tả

20

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Hường
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập