Hoàn thiện quản trị tác nghiệp tại bộ phận tiệc của khách sạn Sheraton Hà Nội

Xem mô tả

97

Xem & Tải

68

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đinh, Thị Lành
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn