Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông xã hội tới hiệu quả hoạt động kinh doanh trực tuyến của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

9

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Trần Hưng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

1758fea1-6352-4d78-adcd-d061f8ae1116.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 230.34 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 15 Lượt tải: 1