Nông nghiệp và những vấn đề đặt ra cho kế toán nông nghiệp của Việt Nam hiện nay

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

26

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Đoàn, Vân Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

8b1975b7-b965-4f3d-9f32-70769e3202e4.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 150.46 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 26 Lượt tải: 0