Kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm: nghiên cứu tại các doanh nghiệp sản xuất cơ khí Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Vũ, Thị Thùy Linh
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin

9ab6a0cf-c1ad-46e7-ab1e-fbfe0e237993.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 1.74 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0