PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING ONLINE SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LEEON

Xem mô tả

66

Xem & Tải

45

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Thị Hồng Khuyên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập