Chính sách phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Quảng Ninh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Trần, Thị Bích Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

b3efe717-d4b7-455e-b777-5ecfb30e76ca.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 293.55 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0