Giải pháp marketing thu hút khách du lịch nội địa của Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư & Du lịch Bàn Chân Việt, Hà Nội

Xem mô tả

30

Xem & Tải

21

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đào, Thị Hải Yến
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn