Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

13

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Hồng Quân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

00cae74a-c563-4a1d-9c3f-083779f91ac9.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 2.43 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 6 Lượt tải: 2