Hoàn thiện tổ chức đãi ngộ nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Quốc tế Thăng Long, Hà Nội

Xem mô tả

5

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Giang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn