Nghiên cứu tác động của chính sách của tổ chức và các nhân tố thuộc về lao động người cao tuổi đến sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Doãn, Thị Mai Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

59676544-4604-4e3d-ad45-166cafe57926.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 148.96 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 2 Lượt tải: 0