Hoàn thiện tổ chức đãi ngộ nhân lực tại khách sạn Hanoi Daewoo, Hà Nội

Xem mô tả

13

Xem & Tải

13

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Bùi, Thị Phương Hoa
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn