Hệ số CAR và Rủi ro của Ngân hàng - Nghiên cứu thực nghiệm tại ngân hàng Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Đào, Thanh Bình
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

d398238e-4d92-486d-8b08-810b8fec7d44.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 139.71 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 3 Lượt tải: 0