Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính của các công ty nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

6

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Bài báo này nghiên cứu về mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành nhựa tại Việt Nam dựa trên dữ liệu nghiên cứu được lấy từ 28 công ty nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2014-
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Trần, Thị Thu Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

d8882553-7716-4d30-9176-4f356e654ca0.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 118.51 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 5 Lượt tải: 1