Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty cổ phần Odin Land miền Bắc

Xem mô tả

20

Xem & Tải

27

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Vũ, Thị Ngân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập