Hoàn thiện chiến lược truyền thông thương hiệu cho sản phẩm kính áp trong y tế của công ty tnhh kinh doanh thương mại va dịch vụ Mắt Xanh

Xem mô tả

12

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thùy Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập