Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông dịch vụ khách sạn nhằm phát triển thương hiệu Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tập Đoàn Khách Sạn A25

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Mai Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập