GIẢI PHÁP MARKETING NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT NAM, HÀ NỘI

Xem mô tả

7

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đinh, Thị Nhâm
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn