Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá trị khách hàng cảm nhận của các nhà bán lẻ trực tuyến nhỏ trên Facebook trên địa bàn Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

16

Xem & Tải

9

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Bùi, Thị Thu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

d99462c8-4d85-4184-b1ac-b5cef7ffd7b5.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 226.31 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 8 Lượt tải: 1